Tylko dziś do końca dnia można zagłosować w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim i wybrać projekty, które będą zrealizowane w mieście w tym roku. O realizację rywalizuje 29  zadań zaproponowanych przez mieszkańców. Głos można oddać na jeden z 18 projektów oiedlowych oraz jeden z 11 ogólnomiejskich.

 Poniżej pełna lista projketów, na które można oddać głos: 

PROJEKTY OSIEDLOWE
OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”
1. „Zielona Górka II” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wymiana zużytego, uszkodzonego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dwóch zestawów zabawowych (wież z dachem, zjeżdżalni), wymianę poszycia altanki. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.

Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski
Koszt: 100 000 zł

2. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap.

Projekt zakłada odprowadzenie wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Kosztorys obejmuje dokumentację projektową oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku drogi ok. 90 m od wjazdu z ul. Batalionów Chłopskich przed budynkiem nr 9, wymianę słupów oświetleniowych z okablowaniem.

Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „BLOKI”
1. „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw – usunięcie starych i uszkodzonych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych (huśtawek, karuzeli, tablic edukacyjnych, sprężynowca i ławek) i mini parku linowego.

Pomysłodawca: Agnieszka Komorowska
Koszt: 98 000 zł

2. „Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48, 50.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół dwóch budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, uzupełnienie trawników, remont chodników, wymianę krawężników. Teren wymaga rónież utwardzenia nawierzchni kruszywem łamanym.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „KARGOSZYN”
1. Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. Projekt zakłada zakup sprzętu składającego się z piaskownicy, karuzeli itp. oraz kącik dydaktyczny (tablicy kredowej, stolików z ławkami, głuchego telefonu, stacji meteorologicznej i eko-memory).

Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 96 200 zł

OSIEDLE „KWIATOWE”
1. Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej.

Projekt dotyczy montażu minirampy na placu zabaw przy ul. Wesołej. Rozmiar rampy pozwala na jazdę na niej zarówno początkującym jak i zaawansowanym zawodnikom. Kosztorys obejmuje zakup, transport i montaż rampy oraz nawierzchnię wokół niej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „PŁOŃSKA”
1. Budowa chodnika łączącego ul. Harcerską z ul. Św. Floriana.

Projekt zakłada budowę chodnika z polbruku o długości 165 m wzdłuż istniejącej ścieżki między ulicami: Harcerską i św. Floriana. Prowadzić będzie wzdłuż ogrodzenia nowo budowanego tam osiedla. Aktualnie istniejąca tam ścieżka jest nieutwardzona, a teren wokół niej nieuporządkowany.

Pomysłodawca: Piotr Peczyński
Koszt: 82 500 zł

2. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie II etapu modernizacji parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada budowę miejsc postojowych dla około 24 samochodów, montaż oświetlenia oraz demontaż ogrodzenia parkingu.

Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”
1. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni znajdującej się na osiedlowym placu zabaw z kamienistej na nawierzchnię bezpieczną.

Pomysłodawca: Renata Iwańska, Piotr Wojciechowski
Koszt: 99 264 zł

OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”
1. „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt dotyczy stworzenia na terenie ogrodu przedszkolnego bezpiecznego placu zabaw. Kosztorys obejmuje wyrównanie terenu i wysiew trawy oraz montaż nowych urządzeń m.in. bujaków, huśtawki, piaskownicy zamykanej, zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Barbara Tyjeńska-Pełka
Koszt: 99 965,70 zł

OSIEDLE „SŁONECZNE”
1. II etap – Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.

Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

2. Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie.

Kosztorys projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji oraz montaż 8 lamp solarnych.

Pomysłodawca: Andrzej Dudkiewicz
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”
1. „Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje m.in. montaż szkolnego ogródka meteorologicznego, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w lampę solarną, zestaw sprawnościowy, piaskownicę i bujaki.

Pomysłodawca: Joanna Chełmińska
Koszt: 88 172 zł

2. Figloraj – edukacja i zabawa.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na wyposażeniu placu w nowe, bezpieczne zabawki typu autko i kolejka z wagonem, utworzenie ścieżki sensorycznej z elementów drewnianych oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z grami i zabawami o tematyce przyrodniczej.

Pomysłodawca: Aneta Rutkowska
Koszt: 100 000 zł

3. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – II etap.

Założeniem projektu jest kontynuacja rewitalizacji terenu za Halą Pułtuską. Kosztorys obejmuje utwardzenie terenu – demontaż starej zniszczonej nawierzchni i ułożenie nowej z kostki brukowej. Ponadto planowana jest regulacja istniejącej studni oraz renowacja zieleni.

Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ZACHÓD”
1. „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.

Projekt zakłada rozbudowę kącika rekreacyjno-zabawowego znajdującego się u zbiegu ulic: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Osterwy o dodatkowe urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej oraz plenerowe stoły do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, ping-ponga, szachy i chińczyka.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 90 790 zł

2. Stworzenie i wyposażenie sali integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest stworzenie i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny sali do integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7.

Pomysłodawca: Łukasz Komorowski
Koszt: 46 500 zł

3. Parkour Park.

Projekt dotyczy stworzenia przy ul. Bogusławskiego profesjonalnie wyposażonego w komplet urządzeń placu do uprawiania akrobatyki, parkour i treningów fizycznych.

Pomysłodawca: Hanna Kocięda
Koszt: 98 984 zł

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
1. „Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn” – II edycja.

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy Szkole Podstawowej 3.

Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski
Koszt: 30 000 zł

2. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Realizacja projektu ma zapewnić opłatę kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocję, delegacji sędziowskich, kontraktów trenerów oraz zakup odzieży i sprzętu sportowego.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

3. Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr. 13-31 – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej.

Projekt ma na celu przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych ul. Pułtuskiej nr 13-31.

Pomysłodawca: Kazimierz Rzeczkowski
Koszt: 86 000 zł

4. „Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani” – reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2022/2023, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup szalików, koszulek kibica, flag i akcesoriów do kibicowania.

Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

5. „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ciechanowie.

Założeniem projektu jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z rodzin dysfunkcyjnych, a także modernizację wejścia głównego budynku TPD.

Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 199 000 zł

6. „Bezpieczna rodzina 2.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji projektu. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł

7. „Wyraź siebie poprzez sztukę” – arteterapia dla dzieci podopiecznych ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.

Projekt jest formą wsparcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia zostały skierowane do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Celem jest terapia przez sztukę, w tym nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów i twórczej ekspresji. Zaplanowane są na 42-tygodniowy cykl spotkań, jedna sesja w tygodniu po 120 minut. Przewidziane są też dodatkowe zajęcia z trenerem Takewondo, wyjście do kina i do Parku Nauki Torus.

Pomysłodawca: Anna Judyta Klep
Koszt: 24 300 zł

8. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wykonanie oświetlenia głównego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego dookoła zbiornika wodnego (25 słupów) oraz utworzenie zielonych ekranów (szpaleru drzew) odgradzających kąpielisko od ul. Sońskiej.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

9. „Nowoczesne przedszkole”.

Założeniem projektu jest zakup monitorów interaktywnych oraz zestawu medycznego LOGOPEDIA PRO. Pomoce edukacyjne będą wykorzystywane podczas zajęć interaktywnych z podopiecznymi Miejskiego Przedszkola nr 6.

Pomysłodawca: Renata Dubikowska
Koszt: 28 541,50 zł

10. Trampolinowy plac zabaw.

Projekt dotyczy montażu kompleksu wieloosobowych trampolin ziemnych w sąsiedztwie pumptracku i skateparku. Park trampolin pozwala na zabawę i skakanie dla kilku dzieci jednocześnie.

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska
Koszt: 195 000,51 zł

11. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.

Projekt zakłada budowę parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego na osiedlu Kwiatowe, na terenie rekreacyjnym przy ul. Wesołej poprzez budowę zestawu trampolin ziemnych oraz klatki OCR (konstrukcji z przeszkodami).

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz; Mariusz Kraszewski
Koszt: 199 900 zł

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszono 36 projektów. 29 z nich przeszło pozytywnie etap weryfikacji formalno-merytorycznej (18 projektów osiedlowych i 11 ogólnomiejskich)

Na osiedlu w tym roku będzie mógł być zrealizowany jeden projekt z kategorii osiedlowej, którego wartość może sięgać maksymalnie 100 tys. zł. W przypadku, jeśli na danym osiedlu zgłoszono wyłącznie jeden projekt, jego realizacja może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów.

W grupie projektów o charakterze ogólnomiejskim do realizacji przeznaczone będą te, które zdobędą najwięcej głosów. Przy czym realizacja projektu ogólnomiejskiego „twardego” jest możliwa po zdobyciu przez niego w głosowaniu minimum 400 głosów. W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie o charakterze „miękkim” do realizacji przeznaczone będą trzy projekty, które zdobędą największą liczbę głosów mieszkańców.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2022

red. 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska