Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze unijne na przeciwdziałanie chorobom kręgosłupa  i otyłości u uczniów

Do 25 listopada trwa konkurs o unijne dofinansowanie projektów z zakresu przeciwdziałania otyłości lub chorób kręgosłupa u najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Pula środków na ten cel to ponad 9,6 mln zł. O wsparcie w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Z efektów ich działań skorzystają uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.

Na co dofinansowanie?

Obecny styl życia dzieci i młodzieży, ich sposób odżywania i spędzania czasu wolnego są głównymi przyczynami rozpowszechniania się w tej grupie problemów z nadwagą oraz z układem kostno-stawowym. Zaniedbanie tych problemów może zaburzać dalszy rozwój dzieci oraz prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Dlatego fundusze europejskie przeznaczone zostaną na realizację programów skierowanych do dzieci u których stwierdzona została nadwaga, otyłość, czy też choroby kręgosłupa. Będą to kompleksowe programy, uwzględniające zarówno działania edukacyjne, jak i terapeutyczne. Uczniowie zostaną objęci badaniami lekarskimi, a także zajęciami ruchowymi co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres od 3 do 9 miesięcy. Dzieci borykające się z problemami z nadwagą skorzystają również z indywidualnych porad dietetycznych.

Kto i w jakim zakresie może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Na finansowanie mają szansę projekty o minimalnej wartości 100 tys. zł, a ich wsparcie wyniesie do 93 procent kosztów kwalifikowalnych. W ramach jednego projektu placówki mogą ubiegać się o dofinansowanie działań z zakresu przeciwdziałania otyłości lub przeciwdziałania chorobom kręgosłupa. Średnia wartość wsparcia jednego uczestnika projektu dotyczącego otyłości może wynieść maksymalnie 5 568 zł, natomiast w przypadku chorób kręgosłupa – 6 114 zł. Projekt należy zrealizować do końca 2023 roku.

O czym trzeba pamiętać?

Planowane działania muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Na dodatkowe punkty podczas aplikowania mogą liczyć projekty uwzględniające działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci, czyli przykładowo dla nauczycieli lub pracowników PCPR. Premiowane będą również wnioski obejmujące działania szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną lub pielęgniarek szkolnych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o konkursie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.

Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

 

 

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska