Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze unijne na przeciwdziałanie chorobom kręgosłupa  i otyłości u uczniów

Do 25 listopada trwa konkurs o unijne dofinansowanie projektów z zakresu przeciwdziałania otyłości lub chorób kręgosłupa u najmłodszych mieszkańców Mazowsza. Pula środków na ten cel to ponad 9,6 mln zł. O wsparcie w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Z efektów ich działań skorzystają uczniowie klas I-VI szkół podstawowych.

Na co dofinansowanie?

Obecny styl życia dzieci i młodzieży, ich sposób odżywania i spędzania czasu wolnego są głównymi przyczynami rozpowszechniania się w tej grupie problemów z nadwagą oraz z układem kostno-stawowym. Zaniedbanie tych problemów może zaburzać dalszy rozwój dzieci oraz prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Dlatego fundusze europejskie przeznaczone zostaną na realizację programów skierowanych do dzieci u których stwierdzona została nadwaga, otyłość, czy też choroby kręgosłupa. Będą to kompleksowe programy, uwzględniające zarówno działania edukacyjne, jak i terapeutyczne. Uczniowie zostaną objęci badaniami lekarskimi, a także zajęciami ruchowymi co najmniej 2 razy w tygodniu przez okres od 3 do 9 miesięcy. Dzieci borykające się z problemami z nadwagą skorzystają również z indywidualnych porad dietetycznych.

Kto i w jakim zakresie może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Na finansowanie mają szansę projekty o minimalnej wartości 100 tys. zł, a ich wsparcie wyniesie do 93 procent kosztów kwalifikowalnych. W ramach jednego projektu placówki mogą ubiegać się o dofinansowanie działań z zakresu przeciwdziałania otyłości lub przeciwdziałania chorobom kręgosłupa. Średnia wartość wsparcia jednego uczestnika projektu dotyczącego otyłości może wynieść maksymalnie 5 568 zł, natomiast w przypadku chorób kręgosłupa – 6 114 zł. Projekt należy zrealizować do końca 2023 roku.

O czym trzeba pamiętać?

Planowane działania muszą być zgodne z Regionalnym programem zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. Na dodatkowe punkty podczas aplikowania mogą liczyć projekty uwzględniające działania informacyjno-edukacyjne dla osób z otoczenia dzieci, czyli przykładowo dla nauczycieli lub pracowników PCPR. Premiowane będą również wnioski obejmujące działania szkoleniowe dla personelu medycznego z podmiotów świadczących podstawową opiekę zdrowotną lub pielęgniarek szkolnych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o konkursie w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy również do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.

Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.

Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider