W związku z pracami planowanymi w pasie jezdni, kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z kilkudniowymi utrudnieniami. Droga wewnętrzna od ul. Powstańców Wielkopolskich (naprzeciwko wjazdu na parking szpitala), zablokowana będzie od 28 do 30 maja. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wykonywało będzie roboty związane z budową przyłącza sieci ciepłowniczej na drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Powstańców Wielkopolskich, około 35 metrów od krzyżowania. Mieszkańcy pobliskich budynków oraz kierowcy proszeni są o wyrozumiałość.

A kolejne utrudnienia już od 4 czerwca. Tym razem na ul. Rzeczkowskiej. Będę tam prowadzone związane z budową przyłącza kanalizacji deszczowej prowadzone będą około 20 metrów od strony skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. To inwestycja prywatnego inwestora. Ta część ulicy będzie niedostępna do 7 czerwca br.

Red.