LXVI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Obrady odbędą się według następującego porządku :
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LXVII sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
b) uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2024 rok
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
        – DRUK Nr 1
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok
      – DRUK Nr 2
c) wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
      – DRUK Nr 3
d) zmiany Uchwały Nr VI/64/460/2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 września 2023 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu –         DRUK Nr 4
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 5
f) uchwalenia ,,Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2024-2026’’ –                    DRUK Nr 6
g) udzielenia w latach 2024-2025 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się         w   gminnej ewidencji zabytków oraz znajdujących się na terenie Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 7
h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim, na liniach relacji       Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino; relacji Ciechanów-Glinojeck przez Młock, Malużyn oraz relacji Ciechanów-Władysławowo              przez Regimin, JarlutyDRUK Nr 8
i) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu – Ciechanowskiego na 2024 rok – DRUK Nr 9
j) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2024 rok – DRUK Nr 10
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2023 roku – DRUK Nr 11
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
PAWLOWSKI-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska