Do 27 lipca potrwa głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskie. Tym , którzy jeszcze nie oddali swojego głosu przypominamy, że głosować można w jeden wybrany sposób: papierowo, czyli poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania lub internetowo, czyli wypełniając formularz na specjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta, dotyczącej Budżetu Obywatelskiego. Można oddać głos na jeden z 10 projektów ogólnomiejskich oraz na jeden z 11 projektów osiedlowych.
Głosować może każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył szesnaście lat. Wniosek z propozycją zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok mógł zgłosić każdy, kto ukończył 16 rok życia. Projekty dotyczą spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.
Wyniki głosowania będą ogłoszone w sierpniu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2019 roku.
Wszelkie szczegóły związane z Budżetem Obywatelskim publikowane są na przygotowywanej przez Urząd Miasta Ciechanów specjalnej stronie internetowej bo.umciechanow.pl. Informacje można uzyskać, dzwoniąc pod nr tel. 23 674 92 82.
Red.