Jutro, 28 grudnia, odbędą się ostatnie w tym roku obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego. Sesja rozpocznie się o godz. 13.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Podczas obrad będzie procedowana uchwała dotyczącą m.in. przyszłorocznego budżetu. Jednak najważniejszym punktem będzie głosowanie nad odwołaniem starosty ciechanowskiego.


Przypomnijmy, 16 listopada br. grupa sześciu radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego złożyła do przewodniczącego Rady Powiatu wniosek o odwołanie Joanny Potockiej-Rak z funkcji starosty. Został on przedstawiony na sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 22 listopada 2022 roku. W tym samym dniu przewodniczący Rady przekazał wniosek w sprawie odwołania starosty do Komisji Rewizyjnej w celu zaopiniowania. Komisja Rewizyjna w dniu 19 grudnia zaopiniowała go pozytywnie.

We wniosku padło wiele zarzutów pod adresem urzędującej starosty.  Jak twierdzi Joanna Potocka – Rak wniosek ten jest pokłosiem jej rezygnacji z członkostwa w PSL.

Warto zaznaczyć, że najbardziej licznym klubem obecnie jest Prawo i Sprawiedliwość mając 7 radnych. Następnie po czterech radnych Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze oraz WiR , troje Polskie Stronnictwo Ludowe, dwa Platforma Obywatelska i 1 bez zobowiązań klubowych. Aby odwołać starostę niezbędnych jest 13 głosów.

Głosowanie jest tajne.

 

Radni podczas najbliższej sesji Rady Powiatu zajmą się następującymi punktami obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LVI sesji Rady Powiatu VI kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:
a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
b) uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok
6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok
c) wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
d) ustalenia w 2023 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie Powiatu
Ciechanowskiego
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców
w Szkole Rodzenia”
f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Ciechanowskiego na 2023 rok
g) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Ciechanowskiego na 2032 rok
h) rozpatrzenia skargi na działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty
Ciechanowskiej
i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu
Ciechanowskiego na czas oznaczony do 3 lat
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu
Ciechanowskiego w 2022 roku
8. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji
Rady Powiatu Ciechanowskiego.
9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego i przeprowadzenie
głosowania nad tym wnioskiem.
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały
w sprawie odwołania Starosty Ciechanowskiego
10. Wybór Starosty Ciechanowskiego
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały w sprawie
wyboru Starosty
11. Wybór Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania- odczytanie uchwały w
sprawie wyboru Wicestarosty
12. Wybór trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.
a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania- odczytanie uchwały w sprawie
wyboru trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.

 

red.

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska