We wrześniu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje pięć konferencji regionalnych pod hasłem „Sukces pisany dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020”. Spotkania odbędą się w Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Opinogórze oraz w Płocku.

Konferencje odbędą się w 5 regionach Mazowsza i będą doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych i biznesu. Uczestnikami konferencji będą beneficjenci środków europejskich, których wspólnym celem jest zmiana Mazowsza na lepsze i bogatsze.

Wyzwania i sukcesy

Punktem programu każdej konferencji będzie przedstawienie uczestnikom efektów realizacji projektów z RPO WM 2014-2020. Goście dowiedzą się, jakie zmiany zaszły w ich regionach dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Odpowiemy również na pytania, np. czy pozyskiwanie środków europejskich jest trudne, czy realizacja projektu z dofinansowaniem może się udać, jak sprawnie rozliczyć projekt?

Co dalej?

Stałym elementem każdej konferencji będzie debata na temat przyszłości polityki spójności. Na uczestników czekać będą goście specjalni: Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm RP, przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego, dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, przedstawiciele lokalnych władz – starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie oraz wnioskodawcy.

Zaproszenie

Na cykl konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi w tym byłych, obecnych i przyszłych beneficjentów środków unijnych. Zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów instytucjonalnych. Spotkanie w jednym miejscu osób realizujących projekty z RPO WM, przedstawicieli instytucji ogłaszających konkursy i czuwających nad ich prawidłową realizacją oraz ekspertów od funduszy unijnych, pozwoli na wymianę doświadczeń oraz będzie potwierdzeniem dobrej współpracy i zaangażowania we wdrażaniu unijnych grantów.

————-
Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach i konferencjach organizowanych
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zapraszamy do śledzenia informacji pod adresem:
https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenia/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/
Siedlce – 12 września 2018 r. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2
Ostrołęka – 14 września 2018 r. UM WM Delegatura w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38
Radom – 17 września 2018 r. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, ul. Kopernika 1
Opinogóra – 19 września 2018 r. Oranżeria Muzeum Romantyzmu, ul. Krasińskiego 9
Płock – 21 września 2018 r. Urząd Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie
www.funduszedlamazowsza.eu.
Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74,
lub Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Ciechanowie przy Placu Kościuszki 5,
tel. 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu.
Nie zwlekaj, już dziś weź udział w bezpłatnych szkoleniach i złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!