Od jutra 16 kwietnia, wchodzi obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych – a dokładnie – obowiązek zasłaniania ust i nosa. Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki i bedzie ono obowiązywało do odwołania. 

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
– na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach)
– na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

– w mieszkaniach
– w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje)
– w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

– dzieci poniżej 2 lat
– osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa

Warto zaznaczyć, iż w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa. Ponadto resort przypomina, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

red.

fot. pixaby

 

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska