Od jutra 16 kwietnia, wchodzi obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych – a dokładnie – obowiązek zasłaniania ust i nosa. Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki i bedzie ono obowiązywało do odwołania. 

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

– w środkach publicznego transportu zbiorowego
– w samochodach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
– w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
– na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach)
– na terenach leśnych (po ewentualnym zniesieniu zakazu przebywania w tych miejscach), w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

– w mieszkaniach
– w miejscach pracy (chyba że są to obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego, drogi, place, ogrody zoologiczne i inne miejsca gdzie obowiązek taki istnieje)
– w samochodach i pojazdach przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jeśli poruszają się nimi osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

– dzieci poniżej 2 lat
– osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu osób niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa

Warto zaznaczyć, iż w przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa. Ponadto resort przypomina, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.

red.

fot. pixaby

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider