Podczas styczniowych obrad została przyjęta uchwała w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sońsk i nadania jej statutu. Jej utworzenie ma celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży.

 


Młodzieżowa Rada Gminy Sońsk składać się będzie z 15 członków i jest reprezentacją młodzieży w wieku od 11 lat do dnia osiągnięcia pełnoletności, zamieszkającej na terenie Gminy Sońsk. Jej kadencja trwać będzie 2 lata i rozpoczyna się z dniem odbycia pierwszej sesji Rady. Mandat Radnego ma charakter społeczny, politycznie neutralny i sprawowany jest nieodpłatnie.
Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej i samorządowej.

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska