Już wiadomo jak będą rozkładały się siły w Radzie Gminy Sońsk na najbliższe 5 lat. Według oficjalnych danych Państwowej Komisji Wyborczej po 5 mandatów zdobyły KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej i KWW Krzysztofa Nowickiego. 4 mandaty uzyskał KWW Jarosława Muchowskiego i 1 z KWW “Dobro Gminy”.
Ze względu na brak koniecznej większości nie rozstrzygnięto, kto ostatecznie będzie rządził gminą Sońsk. Do II tury przystąpią obecnie urzędująca wójt Marzena Ślubowska i Jarosław Muchowski. Termin głosowania to 4 listopada.
Wśród nowo wybranych radnych są osoby, które są dobrze znane na sońskiej scenie samorządowej. Jednak są też nowe osoby, którym wyborcy dali mandat zaufania. A tak wygląda skład Rady Gminy Sońsk na 5- letnią kadencję: DYONIZIAK Stanisław Kazimierz (KWW “Dobro Gminy”), GEBERT Waldemar Stanisław (KWW Krzysztofa Nowickiego), MARUSZEWSKA Ewa (KWW Jarosława Muchowskiego), TETKOWSKA Dominika (KWW Krzysztofa Nowickiego), BOROWY Eugeniusz (KWW Krzysztofa Nowickiego), PIOTROWICZ Wiesław (KWW Krzysztofa Nowickiego) , PAWLAK Michał (KWW Jarosława Muchowskiego) , GRABOWSKA Małgorzata Marzena (KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej), GRABOWSKI Zenon (KWW Krzysztofa Nowickiego) , WODZYŃSKI Tadeusz Stanisław (KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej), ŚLUSARSKA Krystyna (KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej), BRUKWICZ Alicja (KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej), OWCZARCZYK Eugeniusz (KWW Marzeny Józefy Ślubowskiej), MUSZYŃSKI Grzegorz (KWW Jarosława Muchowskiego), DZIERZĘCKI Dariusz Stanisław (KWW Jarosława Muchowskiego).

Red.