Tradycyjnie po wyborach samorządowych w poszczególnych sołectwach odbywają się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W wyniku przeprowadzonych wyborów Sołtysami na terenie gminy Opinogóra Górna zostali: Bacze –Pan Andrzej Konwerski, Bogucin -Pan Paweł Szwarczewski,…

Red.

Pełna lista Sołtysów w papierowym wydaniu CC