W dniu 18 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie stwierdzające  nieważność  podjętej przez Radę Gminy Sońsk uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnej Małgorzacie Grabowskiej.

Przypomnijmy, w dniu 11 października  Rada Gminy Sońsk większością głosów  przyjęła uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu  radnej Małgorzacie Grabowskiej.

Z uzasadnienia uchwały czytamy, iż przyczyną wygaszenia mandatu radnej było to, że  Koło Gospodyń Wiejskich w Bądkowie, którego Grabowska jest prezesem zarządu, prowadziło w użyczonym przez Gminę Sońsk budynku, który  stanowi mienie komunalne  samorządu działalność gospodarczą. Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających i sprawdzających przeprowadzonych pod nadzorem Rada Gminy Sońsk w większości uznała, iż radna Małgorzata Grabowska  „naruszyła ustawowy zakaz  zarządzania działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego Gminy”.

mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC 

Znajdź nas na FB

Reklama
previous arrow
next arrow
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Ogłoszenie
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider
Reklama
Slider