Pomysł budowy Pomnika ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Ciechanowie zrodził się trzy lata temu. Realizacją tej inicjatywy zajął się powołany w kwietniu 2015 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Ciechanowie.