1 listopada – Święto Zmarłych, jest to wyjątkowy czas, w którym każdy z nas skłania się do zadumy i refleksji nad przemijaniem. To czas, kiedy odwiedza się groby swoich bliskich zmarłych. Odmawia się za nich modlitwę, zapala znicz. W tym dniu wspominamy wszystkich, których już z nami nie ma. Przywołujemy wspomnienia o nich i czerpiemy mądrość z ich spuścizny, z tego, co nam po sobie pozostawili. Ten rok był wyjątkowo trudny dla nas wszystkich.  W ciągu ostatniego roku zmarło wiele zasłużonych osób dla powiatu ciechanowskiego.

Ks. Andrzej Fabisiak

1 listopada 2020 roku  w Płocku zmarł ksiądz kanonik Andrzej Fabisiak. Miał 85 lat. Wspaniały kapłan. W roku 1967 roku ks. kan. Andrzej Fabisiak przybył do parafii Sońsk. Posługę proboszczowską pełnił do 2008 roku, po czym przeszedł na emeryturę. W 2019 roku świętował jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Z tej okazji przyjechał do Sońska.

Jacek Andrzej Stachiewicz

8 listopada 2020 roku mając 75 lat zmarł Jacek Andrzej Stachiewicz – ciechanowski samorządowiec, wieloletni prezes Ciechanowskiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP TPJP.  W  przeszłości m.in. sprawował mandat radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz był członkiem zarządu powiatu.

Munindra Perera

8 listopada, w wieku 65 lat zmarł Munindra Perera  znany i  lubiany ciechanowski nauczyciel. Uczył języka angielskiego  m.in. w  Szkole Podstawowej STO oraz w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza  w Ciechanowie. W tej drugiej uczył również  przedmiotów zawodowych. Mając niespełna 20 lat rodzinną Sri Lankę zamienił na Polskę. Tu założył rodzinę.

Maria Frączkowska

16 listopada 2020 roku, w wieku 63 lat zmarła Maria Frączkowska, wieloletnia kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej im. Władysława Reymonta w Regiminie.  Dbała o rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jej szczególnym darem był łatwy kontakt z ludźmi.

Krzysztof Kowalski

29 listopada 2020 roku zmarł ciechanowski dziennikarz Krzysztof Kowalski. Od wielu lat zawodowo był związany z redakcją „Tygodnika Ciechanowskiego”.

Lidia Kopczyńska

28 listopada 2020 roku  zmarła sędzia Lidia Kopczyńska. Miała 61 lat. W wymiarze sprawiedliwości pracowała przez 38 lat. Od 1986 roku była sędzią Sądu Rejonowego w Ciechanowie. Orzekała w Wydziale Cywilnym, Rodzinnym i Nieletnich, Pracy oraz Grodzkim. W latach 1994-2003 pełniła funkcję przewodniczącej I Wydziału Cywilnego.  Od 2017 roku była Komisarzem Wyborczym w Ciechanowie, zasiadała też w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej.

Sławomir Brzozowski

6 grudnia 2020 roku  zmarł doktor Sławomir Brzozowski – znany ciechanowski lekarz. Miał 70 lat. Był  specjalistą medycyny rodzinnej i ogólnej, a także ginekologiem-położnikiem. Przez ponad 20 lat był dyrektorem założonego przez siebie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS Clinic” przy ul. Spółdzielczej w Ciechanowie. Był kierownikiem  Ośrodka Zdrowia w Ojrzeniu w latach 70tych i 80tych.

kan. Henryk Adamczyk

12 grudnia 2020 roku w wieku 89 lat  zmarł ks. kan. Henryk Adamczyk.  Przez 6 lat był proboszczem parafii Zeńbok w gminie Regimin. W kapłaństwie przeżył 62 lata. W tym czasie był m.in. wikariuszem w parafiach Dobrzyków, Sieluń, Tłuchowo i Gójsk. W 1972 roku został mianowany proboszczem parafii Zeńbok w gminie Regimin, którą zarządzał do 1978 roku. Następnie był też proboszczem w parafiach Suserz, Koziebrody, Proboszczewice oraz Dziektarzewo. W 2001 roku przeszedł na emeryturę.

siostra Ładysława Młynarska

31 stycznia 2021 roku  w Klasztorze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek w Staroźrebach zmarła siostra Ładysława (Stanisława) Młynarska. Miała 82 lata. Przez ostatnie 14 lat  służyła we wspólnocie Parafii św. Józefa w Ciechanowie jako Zakrystianka.

Jadwiga Paprocka

23 lutego br mając 84 lata zmarła Jadwiga Paprocka. Społecznik, pedagog, a przede wszystkim wieloletnia prezes Miejsko-Powiatowego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.     W 2009 roku Prezydent RP, przyznał  jej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Lucjan Rogalski

1 marca w wieku 88 lat zmarł  druh Lucjan Rogalski. Przez lata był  klarnecistą  Orkiestry Dętej OSP w Ciechanowie.

Irena Chojnowska

3 marca w wieku 86 lat zmarła Irena Chojnowska. Była nauczycielką Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie.

Danuta Wiktorowicz

11 marca br.  zmarła Danuta Wiktorowicz miała 70 lat. Przez wiele lat była  kierownikiem  filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Szulmierzu w gminie Regimin.

Zbigniew Kędzierski

12 marca br. w wieku 41 lat zmarł Zbigniew Kędzierski. W  latach 2010-2014 sprawował mandat radnego w Radzie Miasta Ciechanów z ramienia PIS. W latach 2015-2016 był prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie. Ostatnio  pracował w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, jako dyrektor Biura Administracyjnego. Przez wiele lat był  dyrektorem biura poselskiego Roberta Kołakowskiego. Był również społecznikiem. Działał również m.in. w Ciechanowskim Stowarzyszeniu Pamięci Zbrodni Katyńskiej.

 Teresa i Marian Milewscy

Marian Milewski był nie tylko wspaniałym i oddanym pedagogiem ale również przez blisko trzy dekady był również dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bądkowie. Razem z Teresą Milewską również nauczycielem Szkoły Podstawowej w Bądkowie tworzyli udane i kochające małżeństwo. Marian Milewski zmarł 15 marca w wieku 77 lat, a dzień później odeszła jego żona, Teresa Milewska. Miała 74 lata.

Bożena Wróblewska

21 marca 2021 roku  zmarła doktor Bożena Wróblewska. Miała 51 lat. Była lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologiem. Pracowała m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie na Oddziale Wewnętrznym oraz w Poradni Diabetologicznej. Zawsze pełna empatii i życzliwości.

Jan Tkaczyk

22 marca br. w wieku 69 lat zmarł znany ogrodnik Jan Tkaczyk. Był człowiekiem  pełnym  pasji i miłości do przyrody.

Cecylia i Zygmunt Anuszewscy

W kwietniu 2021 roku zmarło małżeństwo Cecylia i Zygmunt Anuszewscy. Oboje były nauczycielami.  Cecylia Anuszewska była związana ze Szkołą Podstawową nr 6 w Ciechanowie, natomiast  Zygmunt Anuszewski, uczył w Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. Mieli po 78 lat.

Aleksander Sopliński

20 kwietnia przeżywszy 79 lat zmarł znany ciechanowski lekarz, samorządowiec i parlamentarzysta Aleksander Sopliński.  Pracował m.in.  jako ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. W  latach 1990-1998 sprawował funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów. Był posłem na Sejm V i VI kadencji z ramienia PSL. W latach  2012 –  2015 rok pracował jako wiceminister zdrowia.

Stanisław Kęsik

12 maja w wieku 63 lat nagle zmarł  Stanisław Kęsik, wicestarosta powiatu ciechanowskiego. Samorządowiec, działacz kultury, poeta.

Był radnym miasta, a następnie powiatu ciechanowskiego. Kierował Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Od 2018 roku pełnił funkcję wicestarosty.  Należał do Ludowego Zespołu artystycznego Ciechanów, Academia Europaea Sarbieviana czy  Stowarzyszenia Akademia Kultury.  Zasiadał w Zarządzie Związku Literatów na Mazowszu.

Jako poeta wydał pięć tomików wierszy. Jest redaktorem i współautorem kilkunastu książek – almanachów poetyckich i opracowań literackich. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, litewski, ukraiński, węgierski i wietnamski. Wielokrotnie nagradzany, m.in. w 1993 otrzymał nagrodę Polcul ufundowaną przez fundację popierania niezależnej kultury polskiej z siedzibą w Sydney. 

Ryszard Leonard Borkowski

17 maja br. w wieku 84 lat  zmarł Ryszard Leonard Borkowski – emerytowany nauczyciel z Ciechanowa.

Ks.  Tadeusz Fijałkowski

2 czerwca 2021 roku mając 87 lat  zmarł pochodzący z gminy Regimin ksiądz Tadeusz Fijałkowski. W kapłaństwie przeżył  62 lata. W trakcie pracy duszpasterskiej był m.in. wikariuszem w Ciechanowie (w latach 1961-1965), a także proboszczem parafii w Rostkowie oraz Przewodowie. Od 2002 roku jako emeryt mieszkał na terenie parafii MB Królowej Polski w Mławie.

Marek Falkiewicz

19 lipca br. wieku 57 lat zmarł Marek Falkiewicz. Od lat związany  był  z ciechanowską sceną muzyczną. Był założycielm i liderem zespołu Demobil Blues. Marek Falkiewicz pełnił w formacji rolę wokalisty i gitarzysty, był również kompozytorem.  W 2018 roku, po 25 latach pracy scenicznej, Marek Falkiewicz został uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.

Zofia Hanna Morawska-Tybuchowska

2 sierpnia br. zmarła Zofia Hanna Morawska-Tybuchowska. W latach 1967-1975 Zofia Hanna Morawska – Tybuchowska pełniła funkcję Dyrektora Powiatowego Domu Kultury, a w 1976 – 1978 obowiązki Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Ciechanowie. Autorka  książki ” Otwieram dom, królewski dom…” , w której wspominała działalność domu kultury w latach 1947-1976. Była też odznaczana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP czy Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej. Miała 88 lat.

Alina Maria Żmijewska

5 sierpnia, zmarła wieloletnia dyrektor II LO w Ciechanowie Alina Żmijewska. Placówką kierowała przez trzy dekady. Miała 80 lat.

ppłk. rez. mgr inż. Dariusz Kosakowski

 5 sierpnia w wieku 54 lat zmarł wieloletni komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłk. rez. mgr inż. Dariusz Kosakowski. Z wojskiem był związany przez około trzy dekady.  W latach 2007-2015 pełnił funkcję komendanta WKU w Ciechanowie. Po przejściu na emeryturę wojskową rozpoczął współpracę z  zawodową z PWSZ, gdzie był pełnomocnikiem rektora ds. obronnych.

Janusz Smolski

7 sierpnia  br.  zmarł Janusz Smolski. Był  lekarzem  medycyny, specjalista chorób wewnętrznych z Ciechanowa. Przez wiele lat pracował w Przychodni w Opinogórze Górnej. Miał 86 lat.

Elżbieta Smolińska

19  września zmarła  Elżbieta Smolińska. Przez całe swoje życie zawodowe aż do przejścia na emeryturę pracowała w Miejskim Przedszkolu nr 8, które niegdyś mieściło się przy ul. Osada Fabryczna. Miała 77 lat.

Andrzej Krupiński

2 października br. , po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 62 lat zmarł doktor Andrzej Krupiński. Był lekarzem rodzinnym i internistą. Od 1996 r. pracował  na terenie Gminy Sońsk. Jest twórcą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Anmed w Sońsku i Gąsocinie, realizującego od 1997 r. świadczenia medyczne w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W 2019roku  z okazji XX –lecia Powiatu Ciechanowskiego  otrzymał wyróżnienie jako osoba szczególnie zasłużona dla samorządu.

 

red. 

 

 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze
optyk-baner-internet
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska