W tym roku minęło 20 lat od momentu otwarcia nowego gmachu szpitala w Przasnyszu. W tym roku mija także 170. rocznica szpitalnictwa na terenie miasta. Ten ważny jubileusz świętowano we wtorek, 27 września 2022 roku Gospodarzami uroczystości był Starosta Krzysztof Bieńkowski wraz z Dyrektorem SPZZOZ w Przasnyszu Grzegorzem Magnuszewskim.


Jubileuszowe uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kaplicy szpitala pod wezwaniem św. Stanisława Kostki sprawowana przez proboszcza parafii św. Wojciecha w Przasnyszu ks. Andrzeja Maciejewskiego, będącego kapelanem przasnyskiej placówki medycznej. Nabożeństwo zostało odprawione w intencji dyrekcji, personelu oraz pacjentów powiatowego szpitala, będąc jednocześnie podziękowaniem dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie nowego gmachu przy ul. Sadowej.


Dalsza część jubileuszu odbyła się w sali konferencyjnej i obfitowała we wspomnienia i wyrazy uznania dla organu prowadzącego szpital, reprezentowanego przez Starostę Krzysztofa Bieńkowskiego wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu Katarzyną Wróblewską, Dyrektora SP ZZOZ Grzegorza Magnuszewskiego, którzy swoim wsparciem i zaangażowaniem wpływają na rozwój placówki, jej unowocześnianie i zwiększenie pakietu dostępnych świadczeń.
Nie zabrakło także podziękowań dla personelu, który dzięki codziennej, wykonywanej z poświęceniem pracy, ratuje zdrowie i życie mieszkańców powiatu. Swoje listy gratulacyjne przekazali m.in. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.


Podczas uroczystości Starosta wraz z Dyrektorem placówki odsłonili tablicę pamiątkową z okazji 20. rocznicy powstania obiektu przy ul. Sadowej.
W uznaniu zasług osób, które przyczyniły się do powstania najważniejszej instytucji powiatowej ochrony zdrowia, Krzysztof Bieńkowski przyznał medale „Gloria Prasnensis Terrae”. Odznaczenia za zasługi dla Powiatu Przasnyskiego odebrali: poprzedni Dyrektor szpitala Jerzy Sadowski, były Starosta i obecny Radny Powiatowy Zenon Szczepankowski oraz były Wicestarosta Tomasz Osowski.


W 1987 roku podjęto działania, zmierzające do rozpoczęcia budowy nowego szpitala, na który mieszkańcy powiatu przasnyskiego czekali od dawna. Od momentu wylania fundamentów do chwili otwarcia obiektu przy ulicy Sadowej w Przasnyszu upłynęło 16 lat. Cała inwestycja kosztowała ok. 300 mln zł. Wyposażenie placówki to koszt ponad 3 mln zł.
Rok 2001 był początkiem finału budowy szpitala, kiedy to oddział okulistyczny przyjął pierwszych pacjentów. Przez kolejne miesiące trwało sukcesywne zagospodarowywanie obiektu. Oficjalne otwarcie nowego gmachu nastąpiło 16 września 2002 roku. „Szpital na Nowe Tysiąclecie” to efekt wysiłku wielu osób, które przez lata dążyły do realizacji projektu, tak istotnego dla spełniania potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Nowe oddziały takie jak: psychiatria, okulistyka, rehabilitacja czy też pediatria umożliwiły mieszkańcom powiatu przasnyskiego uzyskanie właściwej pomocy bez konieczności hospitalizacji w placówkach, odległych od miejsca zamieszkania. Szpital zapewnił stacjonarną opiekę medyczną, specjalistyczne poradnie oraz diagnostykę laboratoryjną i obrazową (radiodiagnostyka, mammografia, tomografia komputerowa, badania ultrasonograficzne).
W późniejszych latach Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, podobnie jak większość powiatowych placówek medycznych, zaczął borykać się z problemami finansowymi. 2019 rok szpital zamknął stratą wynoszącą prawie 5 milionów zł. Sytuacja ta spowodowała niedobory w wysokości 6 milionów złotych, na pokrycie których Powiat Przasnyski poręczył placówce pożyczkę, umożliwiając spłatę najpilniejszych zobowiązań.
W lutym 2020 roku obowiązki dyrektora szpitala objął Grzegorz Magnuszewski, przejmując funkcję, pełnioną od 1979 r., od Jerzego Sadowskiego. Niestety już na początku pracy nowego dyrektora, zamiast realizować plany rozwojowe i restrukturyzacyjne, szpital musiał zmierzyć się z epidemią koronawirusa, która w niedługim czasie przejęła kontrolę nad całą służbą zdrowia w Polsce i na świecie.
W związku z decyzjami Wojewody Mazowieckiego przez wiele miesięcy placówka realizowała zadania jako szpital COVID-owy. W związku z tym szpital miał ograniczone możliwości w osiągnięciu planowanej liczby kontraktów z NFZ, stanowiących 89% przychodów placówki. Rok 2020 szpital zamknął stratą w wysokości 1 331 454,84 zł. Pomimo tych wyzwań niespełna dwa lata później – na koniec 2021 roku – powiatowa placówka lecznicza, pomimo poczynienia znacznych inwestycji, mogła pochwalić się wypracowaniem pierwszego od lat zysku.
W szpitalu powstały:
· Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, działająca od lipca 2021 roku;
· Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży, funkcjonująca od kwietnia 2021 roku;
· Od lipca 2021 r. w placówce działa też poradnia endokrynologiczna.
W 2021 r. w szpitalu powstała nowoczesna Pracownia Tomografii Komputerowej, do której sprzęt, przy udziale starań władz powiatu, pozyskano z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wartość całej pracowni modułowej to ponad 2,5 mln zł. Tomograf, pracujący w przasnyskim szpitalu, wyposażony jest w technologię, która pozwala uzyskać wysoką jakość obrazu przy zastosowaniu ultra niskiej dawki promieniowania.
Od 1 lipca 2021 r. szpital – dzięki podpisaniu umowy z NFZ – wykonuje badania rezonansu magnetycznego w trybie ambulatoryjnym. Łączny koszt zakupu urządzenia rezonansu i dostosowania pomieszczeń pracowni wyniósł 3 160 000 zł, z czego 1 500 000 zł stanowiły środki z dotacji celowej, pochodzącej z budżetu państwa, o którą władze powiatu aktywnie zabiegały. Wkład własny Powiatu Przasnyskiego wyniósł 1 628 400 zł, zaś szpital dołożył 31 600 zł.
Rok 2022 przyniósł kolejne, korzystne dla Pacjentów i szpitala inwestycje. Do placówki trafił nowy ambulans Typu B marki Ford Transit z pełnym wyposażaniem oraz nowoczesny aparat RTG, który szpital zakupił po uzyskaniu finansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zmodernizowano też Dział Diagnostyki Obrazowej, zaś oddziały: wewnętrzny, rehabilitacyjny, chirurgiczny, położniczy i psychiatryczny zostały wyposażone w izolatki, przeznaczone dla pacjentów zakaźnych. Inwestycje zostały zrealizowane dzięki uzyskaniu finansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego.


W kwietniu br. Zarząd Powiatu Przasnyskiego – przy udziale powiatowych radych – pozytywnie odpowiedział na wniosek dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu Grzegorza Magnuszewskiego, przeznaczając 250 000 zł na zakup sprzętu medycznego do funkcjonowania Oddziału Okulistycznego i Chirurgicznego. Od czerwca ubiegłego roku w Szpitalu im dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu wykonywane są zabiegi chirurgiczne oraz ortopedyczne, ale sprzęt konieczny do ich przeprowadzania był wypożyczany. Dzięki dotacji od Powiatu Przasnyskiego ten niekorzystny stan rzeczy uległ zmianie, ponadto zakupiono urządzenie AnglioOct, służące do nieinwazyjnej oceny naczyń i mikrokrążenia w siatkówce oka,bez konieczności podawania kontrastu, oraz lasery do badania przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.
12 sierpnia 2022 r. w skład bazy transportowej szpitala wszedł hybrydowy samochód Suzuki Swace Premium Plus, który służy do transportu krwi i osocza. Od 1 kwietnia 2022 roku przasnyska placówka lecznicza zrezygnowała z podwykonawcy, który od lat realizował przewozy, co było podyktowane względami ekonomicznymi, dzięki czemu uzyskano kolejne oszczędności. Samochód sfinansowano z dotacji samorządów przy udziale sponsorów.
W sierpniu 2022 r. Rada Powiatu Przasnyskiego dokonała zmian w uchwale budżetowej na 2022 r., zwiększając pulę przeznaczoną dla SP ZZOZ w Przasnyszu na zakup ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym wyposażeniem. Tym samym limit środków przeznaczonych na kupno karetki wzrósł do 390 tys. zł. Wprowadzono także nowe zadanie pn. „Zakup zestawu do bronchofiberoskopii” w kwocie 30 tys. zł. Zabieg bronchofiberoskopii stanowi nieocenioną metodę diagnostyczną i terapeutyczną w wielu schorzeniach układu oddechowego.
Obecnie szpital, dzięki środkom z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, czeka na utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego, który w okresie zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 umożliwi leczenie osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2). Docelowo w budynku przewiduje się utworzenie 16 sal chorych, w których będzie można rozmieścić 51 łóżek dla pacjentów. Planowany termin zakończenia inwestycji w tzw. stanie deweloperskim przewidziany jest na koniec listopada 2022 r., a koszt – zgodnie z podpisanymi umowami – to 5 mln 41 tys. 770 zł. W tej chwili prowadzone są prace rozbiórkowe. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 5 mln zł, a inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich (tzw. stan deweloperski) obejmie przystosowanie istniejącego budynku do leczenia seniorów. Drugi etap zostanie zrealizowany po uzyskaniu dofinansowania i będzie obejmował wyposażenie oddziału.
W sierpniu 2022 r. Rada Powiatu Przasnyskiego, na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki za rok 2021, dokonała pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu. Pod uwagę wzięto również prognozę na lata 2022-2024, która niestety nie maluje się w optymistycznych barwach i będzie stanowiła poważne wyzwanie dla dyrekcji szpitala i władz Powiatu Przasnyskiego.

Źródło: Powiat Przasnyski

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska