Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.


W poniedziałek, 25 kwietnia podczas sesji Rada Powiatu Ciechanowskiego udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok.
Wotum zaufania zostało udzielone na podstawie raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok. Radni jednak nie byli jednomyślni. 14 radnych opowiedziało się za udzieleniem wotum zaufania, natomiast 6 radnych wstrzymało się od głosu. 

Mimo to Starosta Ciechanowski Joanna Potocka -Rak jest zadowolona z wyniku.
– To był niezwykle trudny rok, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób zrealizowaliśmy zadania, które zostały zaplanowane w budżecie Powiatu. Pragnę podziękować Zarządowi, Radnym Rady Powiatu Ciechanowskiego, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, wszystkim Kierownikom i Pracownikom Starostwa Powiatowego, Dyrektorom i Pracownikom Jednostek Organizacyjnych Powiatu oraz wszystkim Służbom, z którymi na co dzień współpracujemy. To co Państwo obserwujecie na co dzień w rożnych obszarach działalności Powiatu, to zaangażowanie i praca wielu osób i instytucji – napisała Joanna Potocka-Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za miniony rok, Radni udzielili również absolutorium Zarządowi, 14 głosami za, natomiast 6 głosów było wstrzymujących . 

 

red.

fot. Powiat ciechanowski 

 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska