Stał pusty i opuszczony, teraz znika  z mapy miasta. Mowa o budynku zlokalizowanym przy ul. 17 stycznia w Ciechanowie tuż na rzeką Łydynią. Tak zadecydowali radni podczas styczniowych obrad.

W dniu 27 stycznia podczas obrad Rady Miasta Ciechanów została podjęta uchwała, dotycząca rozbiórki budynku położonej przy ul. 17 Stycznia 30 w Ciechanowie znajdującej się w granicach zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”.

Budynek został wybudowany dla miejskich wodociągów. W ostatnich latach użytkowania obiektu mieścił się w nim jeden z wydziałów Urzędu Miasta w Ciechanowie. Od tamtej chwili stał pusty i całkowicie zapomniany. Z roku na rok popadał w coraz większą ruinę. Jak widać nie miał on tyle szczęścia co inne obiekty w mieście.

W uzasadnieniu przyjętej uchwały zawarta została  czytamy:  „budynek jest w bardzo złym stanie technicznym. Widoczne pęknięcia w ścianach nośnych oraz nadprożach, zlasowana cegła, ugięcia belek stropowych i nieszczelności połaci dachowej stanowią realne zagrożenie zawalenia się budynku. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa związanego z zawaleniem się budynku, zasadnym jest przeznaczenie obiektu do rozbiórki”.

Jednak uchwała nie została przyjęta jednomyślnie. Za opowiedziało się 17 radnych, przeciw 1, a troje wstrzymał się od głosu.

Podejmowano jeszcze działania mające na celu ocalenie obiektu. Do ratusza wpłynęła petycja od mieszkańców, którzy sprzeciwiali  się rozbiórce. Miasto zleciło sporządzenie ekspertyzy, która potwierdziła, że stan budynku jest fatalny. Petycja, pod którą podpisało się blisko 150 ciechanowian została uznana za bezzasadną.

Obecnie trwają już prace rozbiórkowe budynku. Po jego rozebraniu miasto planuje w tym miejscu nasadzenia drzew i zieleni.

 

mil.

 

Znajdź nas na FB

Reklama
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
scena-reklama-v3_5-
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
Reklama Ciechanów
reklama-graw-graf
Reklama
Strony Internetowe Ciechanów
reklama-net
Ogłoszenie
ogloszenie
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska