Dzięki wsparciu funduszy unijnych Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie przejdzie termomodernizację. Umowę w tej sprawie podpisali 23 lutego, Elżbieta Szymanik zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych oraz władze powiatu ciechanowskiego ze starostą Sławomirem Morawskim na czele.

Więcej w CC9