18 stycznia 2024 roku w Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się otwarcie Akredytowanego Laboratorium Badawczego Inżynierii Mechanicznej i Materiałowej, które będzie częścią powstającego Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Oferta badawcza będzie skierowana do przemysłu, głównie motoryzacyjnego.


Laboratorium w październiku 2023 uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarach związanych z inżynierią powierzchni i wytrzymałością materiałów. Działalność laboratorium wpisuje się w funkcjonujące Centrum Innowacji i Transferu Technologii PANS w Ciechanowie, które powołano w strukturach Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie w 2022 roku. Uczelnia aktualnie prowadzi szeroko zakrojone działania nakierowane na współpracę
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tworząc ofertę prac badawczo-rozwojowych do wspólnej realizacji w CIiTT.


W 2020 roku Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie podjęła pracę nad budową nowoczesnego budynku, który docelowo będzie siedzibą powołanego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i będzie odpowiadał potrzebom zgłaszanym podczas konsultacji z firmami i instytucjami zainteresowanymi długofalową współpracą badawczo-rozwojową. Podczas spotkania zaprezentowano wizualizację planowanego obiektu oraz omówiony został plan działania na najbliższy czas przez dyrektora CIiTT prof. Wojciecha Moćko.


Powstałe laboratorium wpłynie na powstanie kontaktów z otoczeniem biznesowym, naukowym i społecznym oraz przyczyni się do rozwoju Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

 

fot. PANS

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama16
reklama16
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska