Artykuł współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze europejskie na integrację społeczną oraz aktywizację zawodową osób wykluczonych

Mieszkańcy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na różne formy wsparcia. Jedną z nich jest udział w projektach dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Do 21 października potrwa konkurs o unijne dotacje na działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, czy też na przykład instytucje rynku pracy.
Konkurs na wsparcie osób wykluczonych
Celem konkursu jest wsparcie projektów dotyczących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Na takie działania przeznaczona jest kwota ponad 36,8 mln zł z programu regionalnego oraz z budżetu państwa. Dla uczestników projektów przewidziana jest kompleksowa pomoc. Zaczynając od diagnozy indywidualnych potrzeb i możliwości poprzez wzmocnienie własnych kompetencji, możliwość powrotu do życia społecznego, w tym na rynek pracy. Nie zapomniano też o edukacji i podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz o wsparciu w zakresie zdrowia.
Do udziału w projektach zapraszane będą osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny mające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także osoby z niepełnosprawnością. Z pomocy skorzystają również osoby bezdomne, nieletnie wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania przestępczości, a także osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego.
Kto może ubiegać się o unijne dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie (wyłącznie w formie elektronicznej w systemie MEWA 2.0.), mogą składać mazowieckie samorządy, urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe, instytucje rynku pracy, jednostki zatrudnienia socjalnego, jak również jednostki organizacyjne pomocy społecznej (jops). Konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych potrwa do 21 października 2019 r. Pula dostępnych środków przekracza 36 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania wyniesie:
– dla projektów OPS i PCPR 80% (tylko UE),
– dla pozostałych projektów 95% (80% UE + 15% BP).
Gdzie szukać informacji?
Informacje o konkursach organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Zapraszamy do kontaktu z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich zlokalizowanym przy ul. Plac Kościuszki 5 w Ciechanowie, tel.: 22 542 27 16, infolinia: 801 101 101 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora), e-mail: punkt_ciechanow@mazowia.eu. Zapraszamy również
do rozmowy o konkursach podczas 10. Forum Rozwoju Mazowsza już 16-17 października 2019 r. w Warszawie.
Nie zwlekaj i już dziś złóż wniosek o dofinansowanie.
Fundusze z RPO WM są w Twoim zasięgu!

 

Reklama
Tesali
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama13
reklama13
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska