Październik to miesiąc seniora. Święto to obchodzone jest pierwszego października. Ale ze względu na różnego rodzaju okoliczności uroczystości związane z tym świętem są organizowane w różne dni tego miesiąca.
Celem święta jest społeczne kształtowanie postrzegania osób starszych, którzy po wieloletniej pracy zawodowej przebywają już na zasłużonej emeryturze. Stąd też podejmowane i organizowane są działania na rzecz grupy senioralnej w różnej formie np. spotkania kulturalne, zabawy, festyny, warsztaty etc.
Dbanie o seniorów jest bardzo ważne, z racji tego, iż my sami – będziemy także oczekiwać pomocy od młodszego pokolenia. Trzeba pamiętać że w jesieni życia osoby oczekują od nas szacunku, wsparcia, potrzebują niekiedy chociażby zwykłej rozmowy, chcą pójść do sklepu czy na spacer .
Dlatego też to święto od kilku lat organizowane jest przez zarząd osiedla nr 3, którego przewodniczącym jest Stanisław Jankowski. Zarząd tego osiedla działa bardzo prężnie, więc podjęto decyzję o rozszerzeniu współpracy i nawiązano kontakty z innymi zarządami tj. Zarządem Osiedla nr 1 – gdzie przewodniczącą jest Elżbieta Majewska, Zarządem Osiedla nr 2 – przewodniczący Henryk Grześ i Zarządem Osiedla nr 4 – tu funkcję przewodniczącego pełni Barbara Rogalska. Podjęta współpraca ma na celu dalsze integrowanie środowiska seniorów na różnej płaszczyźnie i formie.
Zorganizowanie spotkania miało miejsce w kawiarni ARTYSTYCZNA ciechanowskiego domu kultury i związane było ze stuleciem odzyskania niepodległości. Przygotowany program artystyczno-poetycki trwał blisko trzy godziny – a seniorzy bawili się znakomicie degustując napoje, soki i ciastka.
Program rozpoczął się występem ciechanowskich artystów Joanny Kiszkurno i Roberta Bartołda. W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenki znanych piosenkarzy z lat 60 –tych i 70-tych XX wieku. Wokaliści wykonali też własne utwory (tekst i muzyka).
Zdzisław Zembrzycki ciechanowski poeta czytał swoje wiersze. Zaznaczył że w wydanych tomikach poezji znajduje się trzy tysiące utworów. To także żeglarz i społecznik.
Nawiązując do zbliżającego się święta niepodległości (1l listopada) z repertuarem patriotyczno-wojskowym wystąpił opinogórski zespół wokalny MELODIA pod artystycznym kierownictwem Jerzego Szpojankowkskiego. W dalszej części programu opinogórscy artyści zaprezentowali utwory lżejsze i weselsze.
Gośćmi spotkania byli Jerzy Karwowski – kierownik referatu koordynacyjnego i strażnik Anna Wodzyńska pracownicy Straży Miejskiej.
W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest skuteczny przepływ informacji – szczególnie w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa mówił w swoim wystąpieniu kierownik Karwowski. Mocno zaakcentował, iż to osoby starsze nader często narażone są i padają ofiarą nieuczciwych transakcji, umów, wyłudzeń itp. Szybkie podejmowanie decyzji bez właściwego przemyślenia, zastanowienia – powoduje, że w takim wypadku są łatwym kąskiem dla nieuczciwych ludzi. Zwrócił również uwagę na bezpieczeństwo osób starszych na drogach – zwłaszcza nieoświetlonych. Osoby takie winny mieć światła odblaskowe, które mogą zapobiegać nieszczęśliwym wypadkom. Stąd też seniorzy otrzymali znaczki i opaski odblaskowe.
Organizatorzy serdeczne podziękowania kierowali także do sponsorów.

Fot. Anna Kłys
Bożenna Kacpura