Misją Muzeum Romantyzmu w Opinogórze jest m.in. ochrona i zabezpieczenie przed zniszczeniem posiadanych eksponatów, dbając o zachowanie ich dawnego uroku, aby pozostały jak najdłużej w stanie niezmienionym dla przyszłych pokoleń. Istnieje zatem konieczność objęcia opieką konserwatorską obiektów będących częścią ekspozycji, jak również zabytków przechowywanych w magazynach.

Zbiory Muzeum wymagają podjęcia działań konserwatorskich w różnym zakresie, głównie prewencyjnym, przeciwdziałającym procesom destrukcyjnym. Mając na uwadze dobro muzealiów w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze został powołany do życia Dział Konserwacji, do którego zadań należy sprawowanie opieki i konserwacja eksponatów, wykonanych z drewna, metalu i kamienia. Jeszcze w listopadzie 2019 r. Muzeum złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania „Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze” w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Został on pozytywnie rozpatrzony, a dzięki pozyskanym środkom z MKiDN oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Muzeum zakupiło niezbędne wyposażenie do pracowni konserwatorskiej.
Nabyte sprzęty i urządzenia umożliwią rozszerzenie działań Muzeum, przyczynią się do wprowadzenia właściwych standardów w zakresie profilaktyki i praktyki konserwacji, jak również prowadzenia dokumentacji konserwatorskiej. Zapewnią one pracownikom większy komfort, bezpieczeństwo pracy oraz rozwój osobisty. Przede wszystkim jednak pozwolą na odpowiednią konserwację obiektów zabytkowych, a w konsekwencji ich popularyzację na ekspozycjach muzealnych.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Dofinansowano ze środków MINISTRA Kultury i Dziedzictwa Narodowego

          

Znajdź nas na FB

Reklama
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
1050x320-ok
1050x320_ciech_nowosci
PUZIM TC 1000x300p
scena-reklama-v3_5-
rudnik
I-Liceum-Ogólnokształcące-PUL-im3
klonove_1050x320
reklama ciechanow
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
teletronik
Reklama
reklama-śmiecińska
reklama-śmiecińska
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie