Początek Nowego Roku zwykle niesie za sobą szereg zmian i podwyżek. Kiedy to ogólnopolskie media informują o dużych podwyżkach opłat za energię elektryczną, władze miasta nie pozostają bierne i fundują nam kolejne podwyżki. Od 1 stycznia zapłacimy drożej za śmieci. Warto zaznaczyć iż podwyżka jest znaczna.
Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta na wniosek sekretarz miasta Adrianny Saganek do porządku obrad wprowadzony został punkt dotyczący podniesienia stawek za odbiór śmieci. Swoją prośbę argumentowała tym iż 22 listopada rozstrzygnięty został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Kwota nowej umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ciechanowie wynosi 25 894 800 zł brutto, czyli o blisko 35% więcej w stosunku do poprzedniej umowy. Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niezbędne dla zbilansowania systemu finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi.
Radni nie byli jednomyślni. Ale ostateczna uchwała została przyjęta przy 12 głosach za, 7 glosach przeciwnych i 1 wstrzymującym. 
Od 1 stycznia opłaty za śmieci wzrosną za segregowane z 9,50 d0 13 zł, a za niesegregowane – z 16 zł do 25 zł.

mil.

Więcej w papierowym wydaniu CC