Wybrani przez społeczności uczniowskie przedstawiciele ciechanowskiej młodzieży uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. Wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

Dziś (21 listopada) w ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie ósmej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta. Radni zostali wybrani w wyborach, które przeprowadzono w szkołach na terenie miasta.

Członkowie MRM złożyli ślubowanie, następnie w wyniku tajnego głosowania wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji rewizyjnej.

W skład Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji wchodzą:

Igor Markowski (SP nr 3),
Nikola Gadomska (SP nr 4),
Dominika Wilkowska (SP nr 5),
Aleksander Dworecki (SP nr 6),
Julia Nicola Sikorska (SP nr 7),
Gabriel Dybowski (STO),
Lena Sadowska (TWP),
Marcel Kalinowski, Łukasz Rogalski i Igor Wszeborowski (I LO im. Z. Krasińskiego),
Maja Czyżewska i Oliwia Szatybełko (I LO PUL),
Paulina Patrycja Palińska i Szymon Orliński (ZS nr 1),
Amanda Kicińska, Julia Lewandowska i Antoni Gąsiorek (ZS nr 2),
Dobrosława Adamaszek i Szymon Wojciechowski (ZS nr 3),
Mateusz Wołynek i Filip Jakieła (ZST).
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Mateusz Wołynek z Zespołu Szkół Technicznych im. S. Płoskiego, zastępcą: Amanda Kicińska z Zespołu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza, a sekretarzem: Julia Lewandowska z tej samej szkoły.

Do komisji rewizyjnej wybrano: Gabriela Dybowskiego – jako przewodniczącego (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. I. Sendlerowej) oraz Łukasza Rogalskiego (I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego) i Dobrosławę Adamaszek (Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica) – jako członków.

Młodzieżowa Rada Miasta w Ciechanowie została powołana 25 czerwca 2015 r. Kadencja rady trwa rok. Funkcję radnego można pełnić od czternastego roku życia.

Działalność MRM ma charakter konsultacyjny w sprawach dotyczących młodzieży, edukacji, sportu, kultury i rozwoju miasta. Młodzieżowa Rada Miasta może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Ciechanów jako obserwator, jest głosem doradczym dla radnych, może między innymi zgłaszać wnioski, opiniować projekty uchwał, współpracować przy organizacji młodzieżowych imprez kulturalnych i sportowych. Jej celem są m.in. upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, zapewnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży.

 

źródło:UM

Reklama
Tesali
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska