25 stycznia 2023 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego. Początek roku to czas, w którym policjanci analizują efekty służby i pracy wykonanej w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W uroczystej naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, który podziękował policjantom za pracę w 2022 roku.

Wczoraj odbyła się roczna odprawa służbowa ciechanowskich policjantów, w której wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Piotr Janik, Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie mł. insp. Radosław Romanowski, a także Starosta Ciechanowski –Jan Andrzej Kaluszkiewicz i Prokurator Rejonowy w Ciechanowie – Przemysław Bońkowski.

Odprawę służbową rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie insp. Zbigniew Andres uroczystym przywitaniem przybyłych gości oraz funkcjonariuszy ciechanowskiej komendy. Komendant omówił stan bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim. Podziękował wszystkim uczestnikom odprawy, za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a także przybliżył wyzwania, które stoją przed policją w roku 2023. W trakcie wystąpienia Komendant podziękował Staroście Ciechanowskiemu oraz Prokuratorowi Rejonowemu w Ciechanowie za wspólny wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Zwrócił uwagę jak ważne jest ich wsparcie.

Następnie policjanci kadry kierowniczej przedstawili dane przedstawiające pracę funkcjonariuszy poszczególnych pionów Komendy Powiatowej Policji – Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Kryminalnego i Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą. Oprócz podania wyników o liczbach zatrzymanych sprawców przestępstw, osób poszukiwanych listami gończymi wspomniano także o ważnym czynniku mającym wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa jakim były działania prewencyjne i profilaktyczne. Funkcjonariusze przez cały rok prowadzili szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu, co skutkowało zmniejszeniem liczby wypadków drogowych. Spotkania z dziećmi, seniorami, spotkania środowiskowe z mieszkańcami, konsultacje społeczne oraz debaty to stałe elementy pracy funkcjonariuszy.

Praca mundurowych z powiatu ciechanowskiego została pozytywnie oceniona również przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego zs. w Radomiu insp. Piotr Janika. Podsumowując pracę i wyniki osiągnięte w ubiegłym roku Zastępca Komendanta podziękował wszystkim funkcjonariuszom za zaangażowanie i pracę na wysokim poziomie oraz przedstawił główne kierunki działań pracy na 2023 rok.

Głos zabrał również Starosta Powiatu Ciechanowskiego Jan Andrzej Kaluszkiewicz oraz Prokurator Rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski, którzy podziękowali zarówno Komendantowi jak i wszystkim funkcjonariuszom za wspólną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego powiatu.

 

źródło:KPP Ciechanów 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
optyk-baner-internet
reklama
mazowsze-5
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska