Radny Rady Miasta Ciechanów Marek Rutkowski złożył interpelację ws. odcinka ulicy Pułtuskiej w Ciechanowie. Występując w imieniu mieszkańców zwraca się o ujęcie w planach remontowych odcinka ulicy Pułtuskiej od nr 15 do nr 31.


„ Droga, znajdująca się w centrum miasta, wyłożona brukiem, jest zaniedbana i od długiego czasu nieremontowana. Nierówna powierzchnia stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, a jest przy tym często uczęszczana. Należy również zwrócić uwagę na względy estetyczne, albowiem wskazany odcinek ulicy znajduje się w centrum miasta” – podkreśla radny Marek Rutkowski.

Ponadto zwrócił się o podjęcie interwencji ws. dziko rosnących krzaków i rozrastających się tuj.
Radnemu odpowiedzi udzieliła wiceprezydent Iwona Kowalczuk. Zaznaczyła iż w ramach Budżetu Obywatelskiego został złożony wniosek na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Pułtuskiej właśnie na tym odcinku.

„ Formularz zgłoszeniowy został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Do dnia 28 lutego br. trwa głosowanie mieszkańców. W przypadku uzyskania wymaganej liczby głosów, zadanie zostanie wprowadzone do realizacji jeszcze w tym roku.” – pisze w odpowiedzi wiceprezydent.
Odniosła się również do tematu roślinności. Wskazała, że działa, na której rosną drzewa stanowi pas drogowy DK nr 60 w ciągu ul. Pułtuskiej.

„ Gmina Miejska Ciechanów wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Mławie, z prośbą o wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron przedmiotowych drzew” – zaznaczyła.

Red.

 

Reklama
Tesali
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
1m
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama17
reklama17
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska