Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustalony został na okres od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. Przed powiatowe komisje lekarskie, które przeprowadzają kwalifikację wojskową, stawić się będzie musiało ok. 230 tys. osób. To podobna liczba jak w 2023 roku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).

Kwalifikacja wojskowa ogłaszana jest przez wojewodę na obszarze województwa w drodze obwieszczenia. Ogłasza się ją nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywane są przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) za pomocą wezwań, które należy doręczyć co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

– mężczyźni urodzeni w 2005 r.;

– mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
– kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej.

Kobiety w kamaszy

Rozporządzenie określa obowiązek stawiennictwa przed komisją kobiet, urodzonych w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej lub też w latach 2023-2024 zakończą nabywanie takich kwalifikacji na studiach bądź w szkołach zawodowych. Mowa o kierunkach: analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, kierunki związane z kształceniem w zakresie psychologii.

Wezwania przed komisję lekarską spodziewać mogą się kobiety, które ukończyły (lub ukończą) szkoły zawodowe, uzyskując zawód technika weterynaryjnego lub farmaceutycznego.

Każdy ochotnik – zarówno kobieta, jak i mężczyzna – może zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Niezmiennie, pozostaje ona także co do zasady obowiązkowa dla mężczyzn po ukończeniu przez nich 18 roku życia.

Terminy Kwalifikacji Wojskowej 2024
-Powiat płoński – od 4 do 26 marca,
-Powiat żuromiński – od 5 do 14 marca,
-Powiat ciechanowski – od 2 do 23 kwietnia,
-Powiat mławski – od 3 do 22 kwietnia.

Warto też pamiętać, że osoba, która otrzyma kategorię zdrowia “A” zgłosi w terminie do 3 lat chęć pełnienia czynnej służby wojskowej jest zwolniona z dodatkowych badań lekarskich oraz psychologicznych. 

Znajdź nas na FB

Reklama
Tesali
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Czas-Ciechanowa_Mazowsze2
reklama
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska