Już we wtorek 22 stycznia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbędzie się konferencja „Zawody medyczne -nowe perspektywy”
Jak informuje poseł Anna Cicholska w konferencji wezmą udział m. in. jako główny prelegent Minister Zdrowia p. Józefa Szczurek – Żelazko oraz p. Małgorzata Tokarska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Początek godz. 10.00 Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie ul. Wojska Polskiego 51.
Organizatorami wtorkowej konferencji są : Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP oraz Ministerstwo Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie , Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.
Program Konferencji:
9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 – Otwarcie Konferencji: Anna Cicholska – Poseł na Sejm RP, JM Prof. dr hab. Leszek Zygner – Rektor PWSZ w Ciechanowie, Małgorzata Tokarska – Przewodnicząca ORPiP w Ciechanowie
10.10 – 10.30 – Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego – Zdzisław Sipiera
10.30 – 11.30 – Zawody medyczne – nowe wyzwania i perspektywy Józefa Szczurek-Żelazko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
11.30 – 12.00 – Realizowanie świadczeń zdrowotnych w województwie mazowieckim- Filip Nowak – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
12.00 – 12.40 – Obecna sytuacja kadrowa i perspektywy zabezpieczenia w obsady pielęgniarskie na lata najbliższe – dot. województwa mazowieckiego – Małgorzata Tokarska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
12.40 – 13.40 – Dyskusja
Red.