Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy egzaminów w roku szkolnym 2021/2022. 

 

MATURA

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

4 maja: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym (rano), egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej (po południu).
5 maja: egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (rano), egzamin z historii muzyki (po południu).
6 maja: egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym (rano), egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym (po południu).
9 maja: egzamin z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (rano), egzamin z filozofii (po południu).
10 maja: egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym (rano), egzamin z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).
11 maja: egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym (rano), egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).
12 maja: egzamin z biologii (rano), egzamin z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).
13 maja: egzamin z wiedzy o społeczeństwie (rano), egzamin z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).
16 maja: egzamin z chemii (rano), egzamin z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym (po południu).
17 maja: egzamin z historii (rano), egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym (po południu).
18 maja: egzamin z geografii (rano), egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym (po południu).
19 maja: egzamin z fizyki (rano), egzamin historii sztuki (po południu).
20 maja: egzamin z informatyki (rano), egzamin z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego (po południu).
23 maja: egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Egzaminy ustne nie będą obowiązkowe
Organizowane będą tylko dla tych abiturientów, którym wynik z takiego egzaminu będzie potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja. Będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Wyniki matur CKE ogłosi 5 lipca. Tego też dnia maturzyści otrzymają świadectwa maturalne.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia i będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki egzaminów poprawkowych maturzyści poznają 9 września.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzony będzie w dniach 24-26 maja:

24 maja – będzie egzamin z języka polskiego,

25 maja – z matematyki,

26 maja – z języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasiści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów w maju, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym, który wyznaczono na 13-15 czerwca.

Wyniki egzaminu – niezależnie, czy zdawanego w maju, czy w czerwcu – uczniowie poznają 1 lipca, a zaświadczenia o wynikach otrzymają 8 lipca 2022 r.

red. 

Znajdź nas na FB

Reklama
jasinscy
1050x320-promocja-1000
reklamaoctava
klonove_1050x320
baner1
Liceum-Mundurowe-PUL
reklama ciechanow
baner tablica.cdr
previous arrow
next arrow
jasinscy
1050x320-promocja-1000
reklamaoctava
klonove_1050x320
baner1
Liceum-Mundurowe-PUL
reklama ciechanow
baner tablica.cdr
previous arrow
next arrow
Reklama
banner-1200x300
Reklama
koptrans 2020
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
cicholska
Reklama
okooptyka-soczewki-kontaktowe
Reklama
350x490px
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
biuro-wasik
Ogłoszenie
ogloszenie