XXVII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA 2018 rozpoczną się 22 czerwca od spotkania przedstawicieli zespołów folklorystycznych z władzami powiatu ciechanowskiego i miasta Ciechanów w Galerii im. Bolesława Biegasa w PCKiSz. Następnie o godz. 18.00 spod siedziby Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie ulicami Strażacką, Zieloną Ścieżką, Pl. Kościuszki, Warszawską, Pl. Jana Pawła II, Wodną na Błonia Zamkowe w Ciechanowie przejdzie barwny korowód. O godz. 19.00 rozpocznie się Koncert Galowy XXVII Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych KUPALNOCKA 2018, podczas którego wystąpią: Folklórny subor „Mostar” z Brezna na Słowacji, Zespół Taneczny Trzanowice z Zaolzia-Czechy oraz Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” oraz „Mały Ciechanów”.
A w sobotę 23 czerwca Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki zaprasza na szóstą odsłonę imprezy „Wigilia św. Jana – VI Wianki”.
W programie znajdzie się rozstrzygnięcie VI Konkursu na Najładniejszy Wianek, barwny korowód zespołów ulicami miasta, błogosławieństwo wody i puszczanie wianków w nurt rzeki Łydyni. Start o godz. 18:00 – plac przed PCKiSz oraz kładka nad Łydynią. Wstęp wolny.
Lim.