W środę artystyczną, 8 maja br., na dwa dni przed jubileuszowym XV Międzynarodowym Festiwalem Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, dr Teresa Kaczorowska wygłosiła multimedialną prelekcję „15 lat wskrzeszenia z niepamięci ks. jezuity M. K. Sarbiewskiego (1595-1640), nazywanego „polskim Horacym”. Mija właśnie 15 lat jak – z inicjatywy środowiska literackiego w Ciechanowie – trwa przywracanie pamięci i należnego miejsca w historii literatury M.K. Sarbiewskiemu, poecie rodem z pobliskiego Sarbiewa,. Co roku w maju odbywają w kilku miejscowościach północnego Mazowsza trzydniowe festiwale, pod patronatem Marszałka Sejmu, Marszałka Mazowsza i Ordynariusza Diecezji Płockiej, z bogatym programem. Festiwal zainicjowała i kieruje nim społecznie Teresa Kaczorowska – pisarka, dr nauk humanistycznych, badaczka dziedzictwa narodowego, animatorka kultury, autorka kilkunastu książek, w tym dwóch o M. K. Sarbiewskim, prezes St. Academia Europaea Sarbieviana. W swoim wystąpieniu w Kawiarni Artystycznej dr Kaczorowska przybliżyła dokonania 15 lat. Są to dziesiątki spotkań z poetami z różnych państw (Polski, Litwy, Włoch, Niemiec, USA), Noce Poetów, odczyty i prelekcje profesorów oraz badaczy epoki baroku, koncerty, wystawy, a także konkursy „O Laur Sarbiewskiego”: poezji (w. polskim i łacińskim), naukowy, krasomówczy, recytatorski, plastyczny ( trzy ostatnie skierowane do młodzieży ).

red. 

 Fot. Jan Lipski

Więcej w papierowym wydaniu CC