15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Pozytywną opinię o tym terminie wydała Państwowa Komisja Wyborcza. Ogłoszenie terminu ma wpływ na kalendarz wyborczy. Przypominamy ważne terminy, zarówno dla komitetów wyborczych, jak i wyborców.

Zgodnie z kalendarzem:

do 28 sierpnia

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego Komitetu wyborczego lub o utworzeniu Komitetu wyborczego wyborców,

Powołanie okręgowych komisji wyborczych

od 1 września do 12 października

Składanie przez wyborców wniosków o:

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

Zmiany miejsca głosowania,

Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek z koszarowanych, funkcjonariuszy SOP, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmiany miejsca głosowania

do 6 września do godziny 16:00

Zgłoszenie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

do 11 września

Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic siedzib i numerów.

do 15 września

Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

Zgłoszenie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych,

 do 25 września

 

Powołanie obwodowych komisji wyborczych,

Podanie do publicznej wiadomości informacjach o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

od 30 września do 13 października do godziny 24.00

Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

do 2 października

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie braille’a oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców z niepełnosprawnością oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

 do 5 października

Podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz kandydatach na senatorów,

Podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko wiejskich bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów o którym mowa w art. 37 f par. 1 Kodeksu wyborczego

do 6 października

Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

do 10 października

Składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do państwowej komisji wyborczej o korzystaniu z ich list kandydatów na posłów zwolnienia z warunku określonego w art. 196 par. 1 Kodeksu wyborczego tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

Składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich spisie wyborców w obwodach utworzonych za granicą,

Składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowaniu tworzonych nad statkach.

do 12 października

Poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców którzy później w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego o godzinie transportu w dniu głosowania.

13 października godz. 24.00

Zakończenie kampanii wyborczej

15 października godz. 7.00 – 21.00

Głosowanie.

 

 

 

Reklama
Tesali
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
mazo kampania 1050x320px kopia
Nowy projekt PUZIM
optyk-baner-internet
Tesali
scena-reklama-v3_5-
previous arrow
next arrow
Reklama
koptrans-2022
Reklama
1-min
2-min
3-min
4
5-min
Reklama
reklama18
reklama18
Reklama
Studio Reklamy Ciechanów
Studio Reklamy Ciechanów
Reklama
trp-baner-www-min
Reklama
reklama-net
Reklama
biuro-wasik
Reklama
cicholska