Aktualności

Nie ma rozwoju gminy bez inwestycji

Rozmowa z wójt Gminy Sońsk Marzeną Ślubowską

- Przez ten czas na terenie Gminy zostało wykonanych kilka inwestycji. Marzena Ślubowska : W ciągu tych dwóch lat zrealizowaliśmy w Gminie wiele potrzebnych i oczekiwanych społecznie inwestycji. Najważniejsze to: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gołotczyźnie oraz w Sońsku, rozbudowa i modernizacja ulicy Szkolnej w Sońsku, przebudowa ul. Strażacka w Gąsocinie wraz z przebudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogi, przebudowa drogi gminnej Sońsk – Komory Błotne – Sońsk, przebudowa dachu na budynku Gimnazjum w Gąsocinie, przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ostaszewska, wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Sońsku, budowa placu zabaw przy „małej” Szkole Podstawowej w Sońsku, wymiana pokrycia dachowego na budynku socjalnym w miejscowości Strusinek, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe i niezamontowanym na stałe dla OSP w Gąsocinie.

Więcej w CC nr 51

 

Betelejemskie światełko pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Ciechanowa i okolicznych parafii. Ta coroczna akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia ma swój początek w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Więcej w CC nr 51

Odznaczenia państwowe dla „dawców życia”

Ponad 60 litrów krwi oddała jedna z osób, które zostały dziś uhonorowane odznaczeniami państwowymi. Krzyże Zasługi za działania na rzecz honorowego krwiodawstwa wręczył w Ciechanowie Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski.

Więcej w CC nr 50

Ciechanów: Kto zostanie nowym dyrektorem szpitala?

Również rok temu trwał konkurs na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Sytuacja w tym roku znów się powtórzyła, a to dlatego, iż 4 października br. ówczesny dyrektor Tadeusz Bochnia złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Swoją decyzje argumentował przyczynami osobistymi.

Więcej w CC nr 50

Świąteczny konkurs

Kochani mamy dla was do wygrania 2 karnety o wartości 50 zł każdy, na zabiegi kosmetyczne w gabinetach DERMEDI

Co trzeba zrobić?

1) Polubić profil Czas Ciechanowa

2) Udostępnić ten post na swojej tablicy

Konkurs kończymy w poniedziałek, 19  grudnia o godz.12.00.

Karnety rozlosujemy spośród osób, które wykonają 2 wymienione kroki. 

Do dzieła!

Karnety  czekają!

Nie masz pomysłu na prezent świąteczny - weź udział w facebookowym konkursie Czasu Ciechanowa. Do wygrania  dwa karnety o wartości  50 złotych każdy do wykorzystania w gabinetach DERMEDI.

Zasady są niezwykle proste.


REGULAMIN KONKURSU

Świąteczny Konkurs na Facebooku

1.Organizatorem Konkursu „ Świąteczny Konkurs”  jest redakcja Czas Ciechanowa  z siedzibą  w Ciechanowie ul. PL. Kościuszki 13a lok. 9 zwany dalej „Organizatorem”

2. Fundatorem nagrody jest Gabinety Lekarskie i Kosmetyczne"DERMEDI"Renata Iwańska Przążewo 27L, 06-400 Ciechanów

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ Czas Ciechanowa  (zwanej dalej “Fanpage”)

5.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

6. Warunkiem wzięcia udziału jest:

zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage i udostępnieni ego  na tablicy

7. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2016 godz. 12:00 do 19 grudnia 2016 godz. 12:00

8. Nagrodą główną w Konkursie  dwa karnety na zbiegi kosmetyczne w gabinetach DERMEDI (zwany dalej “Nagrodą Główną”)

9. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

10. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

11.Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na swoim “Fanpagu”

12. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników.

13. Wzięcie udziału jest automatycznym wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych takich jak (imię i nazwisko) przez Organizatora konkursu.  

14. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.

15. Regulamin dostępny jest na stronie www.czasciechanowa.pl

16.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

17.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: