Aktualności

37. sesja Rady Miasta Ciechanów

Jednym z punktów sesji, która odbyła się 26 października, była ocena działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej za 2016 rok. Podczas obrad radni przyjęli 10 projektów uchwał.

Więcej w CC 44

Ciechanów: Ruszyła budowa park&ride wokół dworca PKP

Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego przy ul. Sienkiewicza. Powstanie tam ponad 200 miejsc parkingowych, parking dla rowerów, odnowiony będzie skwer. Wykonawca przejął teren budowy, zakończone zostały prace rozbiórkowe. Inwestycja zakończy się w pierwszej połowie 2018 roku.

Więcej w CC 44

Sońska z opóźnieniem

Ci, którzy każdego dnia są zmuszeni z korzystania z modernizowanej od kilku miesięcy ul. Sońskiej z utęsknieniem oczekują zakończenia prac. pierwotnie miały one się zakończyć z dniem 30 września. niestety, termin ten został przesunięty o miesiąc.

Więcej w CC 43

Od 1 stycznia bezpłatne przejazdami komunikacją miejską dla seniorów

Od 1 stycznia przyszłego roku każdy kto skończył 70 lat, będzie mógł bezpłatnie jeździć autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Do darmowego podróżowania wystarczy dowód tożsamości. Prezydent przychylił się do wniosku zgłoszonego w tej sprawie przez Radę Seniorów.

Więcej w CC 43

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym

Blisko sześćdziesięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat wzięło udział w inauguracji inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Dziecięcym. Najmłodsi studenci zostali pasowani przez JM Rektora prof. dr hab. Leszka Zygnera, natomiast z rąk Prorektora dr Grzegorza Koca otrzymali indeksy- symbol przynależności do braci studenckiej, a od dziekana Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych dr Bożeny Ostrowskiej dostali birety.

Więcej w CC 43

Konkurs fotografi czny VII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus rozstrzygnięty

na konkurs fotograficzny Vii Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus wpłynęły 33 prace. Jury pod przewodnictwem Bolesława prusa (członkowie: zdzisław Smardzewski, kazik kosmala, Grzegorz Hoffman, i alicja Gąsiorowska- członkowie Ciechanowskiego klubu Fotograficznego, Wiesława Żagiel,- społeczny rzecznik praw dziecka Tpd, oraz krzysztof Ostromecki- ambasador fair play biznesu przyznało nagrody.

Więcej w CC 43

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: